توضیحات کامل :

 پاورپوینت معماری اسلامی2(کاروانسراها)

فهرست:

۞ 1- مقدمه

۞ 2- شكل كاروانسرا در اقلیم های مختلف ایران

۞ 2-1- كاروانسرا در سواحل جنوبی دریای خزر

۞ 2-2- كاروانسرا ها در كرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان

۞ 2-3- كاروانسرا در نواحی كوهستانی و مرتفع

۞ 2-4- كاروانسرا در دشت های فلات

۞ 3- چاپارخانه

مقدمه ۩

كاروانسرا ها، مهمان خانه های بین راهی كشور ایران در طی قرون متمادی گذشته بوده و سابقه آن به دوره هخامنشی یعنی بیش از دو هزار و پانصد سال قبل می رسد. در مسیر راه های مهم بین شهری، كاروانسرا ها به فاصله مسافتی كه كاروان در یك روز می توانسته طی كند، ساخته می شده است.

به دلیل خشكی نسبی آب و هوا در بخش عمده ای از كشور ایران و دور بودن شهر ها و آبادی ها از یكدیگر، وجود نقاطی جهت استراحت و تهیه آذوقه در بین راه، امری حیاتی و ضروری بوده و بدون وجود این ایستگاه ها، طی طریق و ارتباط بین مناطق مختلف كشور غیر ممكن بوده است.