توضیحات کامل :

پاورپوینت اصول کلی طراحی اطاق عمل بیمارستانبیمارستان به عنوان محل درمان بیماران ، همواره با شاخص اطاق های عمل مقایسه و دارای معنی و مفهوم خواهد بود. محل قرار گرفتن اتاق‌های عمل در بیمارستان‌‌ها از مهم ترین شاخص اثر گذار بر بهره‌وری و نیز رعایت اصول سیكل درمان بیماران و همچنین مقوله‌های دیگری از جمله كنترل عفونت‌های بیمارستانی و مهندسی ارزش در منابع تاسیساتی و... است. از طرفی طراحی اتاق عمل بیمارستان، نیاز به مطالعات خاص همان بیمارستان وبه اهداف احداث آن بستگی دارد.